Minneslund och Asklund

Minneslunden och Asklunden är två helt anonyma gravskick utan gravrätt. Man får inte närvara under gravsättningen och den avlidnes namn syns ingenstans. Blommor och ljus får lämnas på en avsedd plats. I minneslunden grävs askan ner på en gräsyta, men den sprides ovan mark i asklunden.

På många kyrkogårdar gravsätts inga askor under vinterhalvåret på grund av tjälen. Man väntar då till våren när tjälen släpper. Under tiden finns askan i tryggt och säkert förvar hos kyrkan eller kyrkogårdsförvaltningen. När askan är gravsatt sänder kyrkan ut ett brev till närmast anhörig om att gravsättningen ägt rum.