Förbered en dödsannons

Här kan du på egen hand förbereda en annons. Du kan välja mellan att skapa en dödsannons eller en tackannons. En dödsannons kan sättas in i tidningen före begravningen, för att annonsera tid och dag för begravningen eller för att ge andra en chans att t.ex. skicka blommor, men den kan även sättas in efter begravningen för att annonsera att den har ägt rum i stillhet.

En tackannons kan sättas in i tidningen efter begravningen, för att på ett enkelt sätt tacka för deltagande vid begravningen utan att behöva skicka tackkort till varje person.

När du valt vilken storlek du vill ha på annonsen (enkel- eller dubbelspalt) kan du se förslag på befintliga symboler och verser och kan välja bland många olika, men även testa att skriva något helt eget. Som symbol kan man även använda egna foton eller så kan man be rådgivaren om en specifik symbol vid besöket. Man kanske till exempel vill lägga till en katt i en befintlig bild av en skogsdunge. Inga önskemål är konstiga, utan tänk snarare att dödsannonsen gärna får vara personlig och representera den avlidnes intressen eller livsstil. Du kan sedan skriva ut din skiss och ta med till besöket eller skicka den direkt till oss när du skissat klart.