Gravplatsen

Idag kremeras över 80% av alla svenskar. Det har även påverkat vilken slags grav man föredragit. Det finns många olika gravskick i Sverige idag och på våra kyrkogårdar eller begravningsplatser finns alltid särskilda platser avsedda för andra trossamfund än svenska kyrkan.

Här kan du läsa om de olika gravskicken.