Familjejuridik

När ett dödsfall precis inträffat kan det kännas surrealistiskt att behöva tänka på pappersarbete och ekonomi. Det är svårt nog att behöva planera för begravningen.

Genom att ta hjälp av en jurist för dödsboförvaltning, bouppteckning och arvskifte slipper man känna stress och oro över att kanske inte göra rätt. Man får dessutom tid att istället ägna sig år att bearbeta det som hänt. Att få sörja i lugn och ro.

Vi samarbetar med Familjejuristen Östra Götaland, som har lång erfarenhet inom familjejuridiska frågor.

Vad är familjejuridik?

Familjejuridiken är en del av civilrätten som rör familjen. I grunden handlar det om familjens rättsställning och vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har.

Familjejuristen hjälper till med en rad olika frågor inom familjejuridik, som t.ex. testamenten, samboavtal och framtidsfullmakt. Allt för att du ska kunna känna dig trygg och säker oavsett vad framtiden har att erbjuda.