Begravning i andra kulturer

Vi på Kinda Begravningsbyrå finns här för att hjälpa alla kunder – oavsett ursprung, religion och traditioner. Vi hjälper till med kontakten med församlingen och med alla detaljer och frågor som kan uppstå längs vägen.

Många vänder sig direkt till församlingsledaren, t.ex. sin Imam, Rabbin eller Fader. Den personen hjälper sedan ofta till med kontakten med oss och följer ofta med familjen till begravningsbyrån.

Kanske tillhör man en religion, men är inte aktivt utövande i sin tro. Eller så vill man kanske hålla en begravning på ett visst sätt av tradition. Då kan det vara svårt att veta var man ska vända sig i frågor som rör begravning. Vi hjälper dig hela vägen.