Askgravlund

En askgravlund påminner om en askgravplats men har istället ett gemensamt monument där namnbrickan fästs och man gravsätter askan vid en avsedd plats i närheten. Ofta används inte urnor utan askan gravsätts i en särskild askpåse. Man får närvara vid gravsättningen och man får även gravsätta på egen hand.