Då våra kunders och vår personals säkerhet och välbefinnande är av yttersta vikt för oss på Fonus Öst vidtar vi nu extraordinära åtgärder för att göra vårt yttersta för att förhindra spridning av Coronaviruset, Covid-19.

Vi följer noga de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med och bevakar situationen kontinuerligt. Vi ökar också åtgärderna för att ge en säker och ren miljö på alla kontor och vi har uppgraderat alla våra rengörings- och hygienprocesser.

  • Vi bemannar våra kontor som vanligt, men erbjuder begravningsmöten även över telefon och mail. Kontakta oss för att boka besök eller telefontid.
  • Vår personal tillåts ej att arbeta om de har sjukdomssymptom.
  • Vi undviker att hälsa med handslag och undviker kramar och annat fysisk kontakt.
  • Har du symptom eller besökt de värst drabbade länderna ber vi dig att ringa eller maila oss istället för ett fysiskt besök.